Tijdschriften

De Vereniging voor Politieke Wetenschappen is betrokken bij twee politicologische tijdschriften: 

Politics of the Low Countries beoogt om diepgaand wetenschappelijk inzicht te verschaffen in de Belgische, Nederlandse en Luxemburgse politiek. Het is het officiële tijdschrift van de Vlaamse (VPW) en Waalse (ABSP) vereniging voor Politieke Wetenschappen in samenwerking met de Nederlandse associatie voor Politieke Wetenschappen (NKWP). Het tijdschrift hanteert een alomvattende blik in de bespreking van de belangrijkste politieke ontwikkelingen in België, Nederland en Luxemburg. PLC publiceert wetenschappelijke artikelen die een grote variatie in gehanteerde methodologieën bestrijken en die een breed gamma van onderwerpen omvatten, zoals daar zijn: politiek gedrag, politieke partijen, politieke communicatie, parlementaire studies, publieke administratie, politieke filosofie en zelfs Europese en internationale politiek. Al deze onderzoeksvelden worden bekeken in hun relatie tot België, Nederland en Luxemburg. Dat kan gebeuren onder de vorm van specifieke gevalsstudies maar ook als onderdeel van comparatief onderzoek.

Naast wetenschappelijke artikelen voorziet PLC ook ruimte voor beschrijvende onderzoeksnota’s over het politieke reilen en zeilen in de Lage Landen, evenals recensies over doctoraatsstudies en vakliteratuur die handelen over actuele politieke evoluties binnen de Politieke Wetenschappen in België, Nederland en Luxemburg.

Al deze ingrediënten maken het vernieuwde tijdschrift tot onmisbaar leesvoer voor mensen die in de politieke praktijk of in het politiek academisch milieu staan. Alle wetenschappelijke artikelen in dit tijdschrift hebben een dubbelblind peer review proces doorlopen zodat we de lezer kunnen verzekeren dat alle gepubliceerde bijdragen aan de hoge academische standaarden voldoen. Deze peer review is gebaseerd op een screening door de redacteur alsook door een kritische beoordeling door twee anonieme externe experten.

Meer info over Politics of the Low Countries: klik hier.

 

 

Acta Politica is het officiële tijdschrift dat wordt uitgegeven door de collega’s van de Nederlandse Kring voor de Wetenschap der Politiek (uitgegeven door Palgrave). Het principiële doel van Acta Politica is het publiceren van vooraanstaand werk dat het onderzoek en nieuwe ontwikkelingen omvat zowel theoretisch als empirisch, en dit in alle sub-gebieden van de discipline: de Nederlandse en vergelijkende politiek, internationale relaties, politieke theorie, publieke administratie, en politieke communicatie. Acta Politica is volledig peer-reviewed en is opgenomen in de Social Sciences Citation Index.

 

Meer info over Acta Politica: klik hier.

 

VPW Twitter Feed

kalender
December 2021:
10th edition 'Belgium: State of the Federation'

links
NKWP ABSP